Styret i Ønsketransporten

Marlin Jespersen – Styreleder

Marlin Furuløkken Jespersen er utdannet siviløkonom fra NHH.
Marlin jobber til daglig som Daglig leder av Secant AS.

Børge Hognestad -Styremedlem

Børge er utdannet Sykepleier / Ambulandefagarbeider og arbeider ved Pre hospital divisjon på Stavanger Universitetssykehus.
Børge har en deltidsstilling i Ønsketransportens administrasjon.

Børge er en av de fire som startet opp Ønsketransporten i Norge, og har således vært med siden oppstarten i 2017.

Lars Hognestad – Styremedlem

Lars jobber til daglig med salg.

Lars har vært med som frivillig siden oppstarten, og har de siste årene sittet i Styret i Ønsketransporten.

Lars har et overordnet ansvar for Ønsketransportens kjøretøy og oppfølging av driften på disse.

Ketil Simonsen – Styremedlem

Ketil er utdannet Fysioterapeut, og arbeider til daglig med salg og tilpasning av hjelpemidler.

Ketil har vært med som frivillig og sittet i Ønsketransportens styre siden 2018.

Ketil har et overordnet ansvar for å bistå med hjelpemiddelbehov og tekniske løsninger for god og trygg transport når vi skal utføre Ønsketransport utenfor ambulanse eller bil.

Ketil er også ansvarlig for driften av Spond, som benyttes som verktøy for kommunikasjon og oversikt for frivillige i Ønsketransporten.

Atle Jerstad

Atle Jerstad – Styremedlem

Atle Jerstad arbeider til daglig med tekst og reklame.

Ønsketransporten