Sverre (92) fikk delta i begravelse

Sverre (92) var innlagt ved Stavanger universitetssjukehus, SUS, med alvorlig hjertesvikt, da han mistet ektefellen. Hun skulle begraves i Erfjord og Sverres helsetilstand gjorde det svært vanskelig for ham å kunne delta. I godt samarbeid med SUS klarte Ønsketransporten å få til en løsning med transport og kompetent helsepersonell som gjorde det mulig for ham å delta i begravelsen.

Ønsketransporten