Ditt ønske – vårt oppdrag

Når sykdom eller funksjonshemming står i veien for de gode opplevelsene, kan Ønsketransporten hjelpe til.

Vi bidrar til at mennesker med alvorlige sykdommer og/eller svært begrenset førlighet, kan få oppfylt sine ønsker. Det kan være å delta i bryllup, begavelser, jubileer og andre viktige anledninger, eller å oppleve en fotballkamp, en konsert, eller å dra til et sted som har betydning.

Ønsketransporten har fullt utstyrt ambulanse, tilpasset transportutstyr og kompetent støttepersonell. Når det offentlige ikke har tilbud eller tjenester tilgjengelig, strekker vi oss så langt det lar seg gjøre. Forutsetningen er at ønsket er gjennomførbart og faglig og etisk forsvarlig. 

Ønsketransporten
Org. nr. 919 636 912
Vipps: 137022. Kontonummer:  3633.63.11807
Kontakt oss på post@onsketransporten.com eller telefon 901 80 719.