Om Ønsketransporten

Kort om Ønsketransporten:

Ønsketransporten er en ideell organisasjon som har som formål å bidra til økt livskvalitet og livsglede til mennesker med livsbegrensning som følge av sykdom eller skade, ved oppfyllelse av ønske om spesifikk opplevelse eller deltakelse i meningsfulle sammenhenger med medisinsk- og etisk forsvarlig transport og følge. Ønsketransporten ble etablert i Rogaland i 2017, og organisasjonens tjenester baseres på frivillighet. Tilbudet er kostnadsfritt for ønskeren og pårørende, og er ment som et supplement til offentlige tjenester da det ikke eksisterer et offentlig tilbud.

Ønsketransporten er en søsterorganisasjon til Wish Ambulance som finnes i fjorten land internasjonalt. Disse har alle utsprang fra Stichting Ambulance Wens i Nederland.
Ambulance Wens ble stiftet i Februar 2007 av Kees Weldboer.

Ønsketransportens mål og hensikt

Ønsketransportens mål er å være en bidragsyter til gode opplevelser som ellers ikke ville latt seg gjøre, samt gjennomføre forsvarlig transport og bistå med kompetent følge ved ulike anledninger, hvor sykdom eller skade ellers ville satt en stopper for deltakelse.

Ønsketransporten har til hensikt å bidra til økt livsutfoldelse for mennesker som opplever sosial avgrensning grunnet alvorlig sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. 

Ønsketransportens tjeneste / tilbud.

Tilby transport med nødvendig og kvalifisert følgepersonell til ønsket destinasjon eller aktivitet, hvor det ikke foreligger et offentlig tilbud og hvor vedkommende og pårørende ikke selv kan utføre dette.

Det forutsettes at ønsket er etisk, medisinsk og økonomisk forsvarlig.

Organisasjonen er i vekst.

Siden oppstarten i 2017 har det blitt etablert totalt fire avdelinger på landsbasis, i henholdsvis Rogaland, Agder, Vestland og Innlandet. Organisasjonens målsetning er å på sikt kunne være en nasjonal tilbyder, via opprettelse av avdelinger over hele landet. Dette arbeides det målrettet mot, ved å utrede muligheter for etablering av nye avdelinger.

Organisasjonens struktur

Ønsketransporten er en organisasjon, med utførende lokalavdelinger.
Lokalavdelingene ledes av lokale frivillige, og driftes selvstendig med støtte fra styret og administrasjonen.

Styret i Ønsketransporten er organisasjonens juridisk styrende organ.
Ønsketransporten har en administrasjon som består av tre deltidsstillinger som til sammen utgjør 2,25 årsverk i 2022. Administrasjonen skal støtte lokalavdelingene og utvikle organisasjonen slik at tilbudet kan utvides til målet om å bli en landsdekkende organisasjon.

Ønsketransporten