Postadresse:
Postboks 257, 4367 Nærbø

Besøksadresse:
Trelastveien 2, 4365 Nærbø

Kontakt oss på 
post@onsketransporten.no eller
telefon 901 80 719.

Org. nr. 919 636 912

Vipps: 137022.
Kontonummer:  3633.63.11807

Ønsketransporten