Administrasjonen

Administrasjonen i Ønsketransporten har flere ansvarsområder og er underlagt styret i Ønsketransporten.

De viktigste områdene er støttefunksjon til lokalavdelingene, håndtering av oppdragsforespørsler, myndighetskontakt og oppfølging av økonomi og juridiske forhold i en organisasjon som leverer en frivillig tjeneste til helse- og omsorgssektoren.

Christian Christensen

Christian er Generalsekretær i Ønsketransporten og således ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen.

Christian har et ansvar for oppfølging av samarbeidspartnere, myndigheter og styret.

Børge Hognestad

Børge har et administrativt ansvar for oppfølging av politiattester og id kort hos frivillige.

Børge har et fagansvar for utarbeidelse av opplæring for frivillige. Videre er Børge ansvarlig for operativ manual, og vedlikehold av denne.

Marie Anette Brandsøy Cock

Marie Anette er administrativ redaktør i Ønsketransporten, og fungerer også som politisk talsperson i organisasjonen.

Marie Anette har et overordnet ansvar for publiseringer på Sosiale medier, og webside.

Ønsketransporten