Bli medlem

Ønsker du å engasjere deg i Ønsketransportens arbeid? Meld deg inn i dag.

OM MEDLEMSKAP OG BETALING

Ved utfylling og innsending av innmeldingsskjemaet blir det opprettet et medlemskap i Ønsketransporten med det navnet du har registrert. Du vil få opp ulike betalingsalternativer – for eksempel bankbetaling via nettbanken din, Vipps på nett o.l.

Medlemskapet i Ønsketransporten gjelder for inneværende kalenderår med mindre annet er beskrevet (f.eks. kampanjemedlemskap på slutten av året med to-årig medlemskap).

Det finnes to alternative medlemskap å velge mellom i Ønsketransporten:
Støttemedlemskap: 100,- pr. år.
Medlemskap som har til hensikt å være støttende medlem i organisasjonen uten videre rettigheter eller plikter.


Aktivt medelmskap: 200,- pr. år.

Aktivt medlemskap gir rettigheter til å velges som tillitsvalgt, og gir stemmerett ved lokalt årsmøte.

Når kontingenten er betalt, er du å regne som medlem i Ønsketransporten. Det gir medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av innbetalt kontingent.

Medlemskapet fornyes årlig, og betalingsinformasjon sendes ut. Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe beløp for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten dersom du fortsatt ønsker å forbli medlem.

Ønsketransporten
Org. nr. 919 636 912

Ønsketransporten