Som mange vet er våre ambulanser, biler som helseforetakene har avskrevet. Dette betyr at bilene våre er godt brukt, og i utgangspunktet dyre i drift. Det er forøvrig nesten umulig å få tak i en «ny» brukt ambulanse i dag, derfor forsøker vi å ta så godt vare på bilene som vi kan.

Helseforetakene i Norge sliter med leveranse av nye biler og derfor blir deres biler kjørt lengre enn planlagt, hvis de i det hele har bil igjen å selge videre til slutt.

Den siste tiden har vi hatt utfordringer med vår bil i Vestland, da den har trøblet og blitt reparert, for så å trøble igjen like etterpå. Nå ser det ut til at Vestland sin bil har så store problemer at det antakelig ikke kan forsvares å reparere den mer. Hva vi gjør må vi ta en god runde på, og mens vi tenker flytter vi en reservebil fra Rogaland til Vestland. Denne har frem til nå blitt brukt i Rogaland når vi har flere oppdrag samtidig, da det foreløpig er i Rogaland vi har flest oppdrag. Det er også med tanke på en slik situasjon som nå at vi har hatt denne «reservebilen».

Det viktigste er at vi først og fremst har en operativ bil også i Vestland, hvor vi opplever et økende antall forespørsler om ønsker som kommer inn, og som skal gjennomføres.

Denne hendelsen er et skikkelig skremmeskudd og en påminnelse om at det spøkelset vi i organisasjonen har sett for oss, og som kommer stadig nærmere – at vi får bilhavari.
Vi tåler dessverre ikke et havari til, da det vil føre til at vi mangler bil i en av avdelingene.
Vi har fryktet dette med tanke på at det tar tid å få tak i ny bil, da det koster penger å kjøpe og også er dyrt å drifte de vi har allerede. Dersom vi ender opp med å mangle en bil i en avdeling, vil dette bety at vi må kjøre flere kilometer med hver bil for å dekke større områder. Dette gir økt slitasje og økte kostnader på bilene. Det vil også gjøre det mer utfordrende å utføre oppdrag.

I denne bekymringen er det allikevel noe positivt, og det er våre frivillige. Frivillige i Vestland har allerede tømt bilen som står på verkstedet, for inventar som skal flyttes over i reservebilen. Noen skal også ta fly til Stavanger for å hente reservebilen til Bergen før påsken, slik at Vestland er klar til å utføre oppdrag også i påsken. Skulle det oppstå flere utfordringer, eller hvis vi må kjøre langt for å dekke oppdrag er det ALLTID en eller flere frivillige som melder seg. Det er helt fantastisk!

I den situasjonen vi nå er i, hvor vi står sårbare ift. biler som begynner å bli velbrukte og utfordringen med å skaffe nye, må vi begynne å tenke litt fort hva vi skal gjøre, og det er ikke så ofte vi er ute selv og oppfordrer til at folk skal gi oss penger utover sponsoravtaler. Verkstedregningene er nå store at det etterhvert ikke vil lønne seg, og for bilen som nå har havarert vil det ikke være hensiktsmessig å reparere når kostanden nærmer seg 100.000-kroners klassen. Vi ser derfor at vi må begynne å arbeide for en ny bil, eller klare å holde de gamle i live mens vi venter og håper på at økonomiske tilskudd skal komme oss tilgode fra det offentlige, slik at vi kan benytte de midlene som kommer inn til viktige ting som kjøretøy og utstyr som våre ønskere og de frivillige fortjener.

Kan du støtte oss?

Kan du bli sponsor?

Hvis du har mulighet for å inngå sponsoravtale med Ønsketransporten kan du ta uforpliktende kontakt HER

Arendalsuka 2023 er snart ved veis ende, men for en innholdsrik uke det har vært!

Mange har vært innom teltet, både politikere og andre, og vi har også selv oppsøkt enkelte. Flere lokalpolitikere har vi også hatt besøk av, fra ulike kommuner rundt om i landet, stort sett fra opposisjonen 😉

Et av de hyggeligste besøkene vi fikk, var familien til Per Erik som vi var på tur med til Atlanterhavsveien i fjor sommer.
De vil alltid ha en plass i hjertet vårt ❤
Sånn er det med menneskene en møter i oppdrags-sammenheng, de «fester seg» for alltid 🥰

Vi har også vært tilstede ved ulike debatter, men da som publikum. Neste år håper vi å kunne bidra i debattsammenheng med et helsefrivillig perspektiv. Helsefrivillighet vil bare bli viktigere i årene som kommer, og må gis en stemme.

Vi møter generelt stor støtte, og flere har også tatt tak i vår situasjon og forsøker å fremme vår sak via politiske kanaler. Det er vi svært takknemlig for, og håper at vil nå fram 💙

Tusen takk til alle hyggelige mennesker vi har møtt i løpet av uken, og tusen takk til våre frivillige som har gjort en formidabel innsats på stand 🫶💙

Vi er jammen litt av et team 😍

Ønsketransporten