Ønsketransporten har over en tid pratet løst med ØIF Arendal om vi kanskje skulle gjøre noe sammen. Vi har gode erfaringer fra samarbeid med idretten og da spesielt håndball fra tidligere.
Tidlig i høst ble den løse praten lagt over til noe mer konkret, vi skulle samarbeide om folkets kamp. Hovedhensikten var fra ØIF sin side at vi skulle få profilering slik at flere i Agder ble klar over at vårt tilbud eksisterer også i Agder. Profileringen har blitt utrolig bra, ikke bare for oss men også for ØIF Arendal.
ØIF har mobilisert for å hente inn sponsorer til kampen, for å styrke sin egen hardt prøvde økonomi.

Søndag 19 november var dagen for kampen, Ønsketransporten møtte med biler og frivillige hvor vi fikk vist oss frem og vervet noen medlemmer.
Vi visste på forhånd at vi skulle motta en sjekk, men lite visste vi at ØIF valgte å gi oss hele 50.000,- av sine inntekter rundt kampen.

Tusen hjertelig takk !

Ønsketransporten