Randi hadde sine første leveår på Ryvingen fyr, utenfor Mandal, før hun siden flyttet til Stangholmen fyr utenfor Risør. Hun hadde alltid hatt en plan om å besøke Ryvingen fyr som voksen. Hun og hennes mann reiste mye rundt omkring i verden, men turen ut til Ryvingen fyr ble stadig utsatt. Det var jo bare en kort tur unna.

Randi var nå blitt alvorlig kreftsyk, og ønsket om å besøke fyret var stadig like stort, og nå svært viktig.Det meste er mulig når det finnes gode og positive medmennesker 💙

Med god hjelp fra Ryvingens fyr´s venner, og Redningsselskapet, ble ønsket mulig å oppfylle.

Redningsskøytas frivillige mannskap fraktet Randi og hennes mann, og Ønsketransportens frivillige ut til Ryvingen fyr. Der tilbragte de ettermiddagen, hvor de gikk i Randis barndoms fotspor 💙

Har du eller noen du kjenner behov for vår bistand? Ta kontakt via telefonnr. 90180719, e-post post@onsketransporten.no eller benytt vårt elektroniske skjema på vår hjemmeside www.onsketransporten.no

Ønsketransporten