Ønsketransportens tjeneste står i fare for å måtte avsluttes, grunnet manglende midler til videre drift.

Det er på tide at vi bruker vår «utestemme», og sier klart i fra!

Hvis du ønsker å støtte oss, eller bidra på andre måter, følg lenken til vår hjemmeside www.onsketransporten.no, ring 90180719 eller send en e-post til post@onsketransporten.no 💙

Ønsketransporten