I dag har vi deltatt på muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen, i anledning Statsbudsjettet for 2024.
Vi rakk å legge frem hele vårt budskap og vi fikk gode spørsmål i etterkant.

Vi håper vi fikk formidlet det viktigste; at Ønsketransporten må få en form for offentlig tilskudd, for å kunne drifte videre.

Oppsummert fra både muntlig og skriftlig innspill, valgte vi å fokusere på følgende:
❤️‍🩹 At vi stiller oss undrende til om det offentlige ikke ser verdien av vår tjeneste, og dermed ikke prioriterer at
de fleste mennesker har et behov for å LEVE, til tross for sin sykdom eller funksjonsnedsettelse, samt å få ta
egne valg helt mot slutten av livet.

📈 At vi ser en stor økning i antallet henvendelser og utførte oppdrag, relatert til at vi når bredere ut med vår
tjeneste. Dette viser behovet for Ønsketransporten

📄 At de søknadsbaserte tilskuddene som ble opprettet som følge av kutt i øremerkede midler, oppleves spissede
og best egnet for organisasjoner som allerede er veletablerte. Det motsatte av den opplyste intensjonen.

💰 At helsefrivilligheten i fremtidens velstandsnorge vil være av stor betydning, da det blir stadig flere eldre og
syke som lever lengre med sin sykdom, og at helsefrivillighet også koster penger. Helsefrivilligheten må
derfor ivaretas, og burde være en prioritert post på budsjettet.

🔦 At vi er en pioner innen helsefrivillighet og at vi har et enestående tilbud, og hvordan vi har funnet løsninger
på hvordan vi kan sette en omfattende og kompleks helsefrivillighet i fungerende system.

💸 At det må en grunnfinansiering på plass fra det offentlige, enten ved at tilskuddsordningen blir bredere med
mer åpne kriterier, slik at målet om rettferdige prosesser og søknader på like vilkår oppfylles, eller ved et
øremerket tilskudd.

🧚‍♀️ Hvem som blir taperne dersom Ønsketransportens tilbud ikke kan opprettholdes; De frivillige som engasjerer
seg, de syke som mister en reell mulighet til livsutfoldelse når annet tilbud ikke eksisterer, og de pårørende
som står igjen med avmakt og ønsker de ikke klarer å imøtekomme.

Vi har gjennom godt og vel den siste måneden forsøkt med alle midler og muligheter vi har til rådighet forsøkt å påvirke til at det offentlig opprettholder støtten til Ønsketransporten over statsbudsjettet også i det kommende året.
Når forslag til statsbudsjett ble lagt ut kom det også lovnader om at det ville komme søknadsbasert tilskudd via Helsedirektoratet. Disse tilskuddene er nå publiserte og det viser seg ganske hurtig at det faktisk ikke foreligger noen tilskudd hvor Ønsketransporten kvalifiserer eller faller naturlig under.

Vi har gjennom flere omganger deltatt på høring, og personlige møter på stortinget. Vi har pratet med politikere, og hatt god dialog gjennom e-post korrespondanse.

Nå må vi bare krysse fingre og tær fremover i håp om at man finner frem til en felles forståelse for den urimeligheten som foreligger i at statsbudsjettet fjerner tilskuddet uten at det foreligger et reelt alternativ til økonomisk støtte.

Ønsketransporten