Vi har gjennom godt og vel den siste måneden forsøkt med alle midler og muligheter vi har til rådighet forsøkt å påvirke til at det offentlig opprettholder støtten til Ønsketransporten over statsbudsjettet også i det kommende året.
Når forslag til statsbudsjett ble lagt ut kom det også lovnader om at det ville komme søknadsbasert tilskudd via Helsedirektoratet. Disse tilskuddene er nå publiserte og det viser seg ganske hurtig at det faktisk ikke foreligger noen tilskudd hvor Ønsketransporten kvalifiserer eller faller naturlig under.

Vi har gjennom flere omganger deltatt på høring, og personlige møter på stortinget. Vi har pratet med politikere, og hatt god dialog gjennom e-post korrespondanse.

Nå må vi bare krysse fingre og tær fremover i håp om at man finner frem til en felles forståelse for den urimeligheten som foreligger i at statsbudsjettet fjerner tilskuddet uten at det foreligger et reelt alternativ til økonomisk støtte.

Ønsketransporten