I dag hadde vi et godt og hyggelig møte med Stortingsrepresentant Tove Elise Madland.
Hun tok seg god tid til å høre om våre utfordringer og gleder.

Tusen takk for en hyggelig prat! 🌸

Vi fortsetter å arbeide aktivt for å påvirke i de retninger vi kan, og øver oss på å «rope høyere» for å bli hørt.

Det viktigste vi gjør er nok å få frem hva vårt tilbud innebærer;
– Hvordan menneskene vi hjelper har svært begrensede muligheter til å delta i dagligdagse ting og raskt faller *
mellom to stoler 💙
– Hvor stor betydning det har for livskvalitet og livsutfoldelse å få mulighet til å leve også med alvorlige
funksjonsnedsettelser, alvorlig sykdom, helt på slutten av livet, også for de pårørende 💙
– At vi er en viktig bidragsyter ift. helsefrivillighet 💙

Ønsketransporten