Umulige ønsker kan gå i oppfyllelse

Vivian har ALS, men fikk oppfylt ønsket om å dra på fjelltur.

Når sykdom eller funksjonshemming står i veien for de gode opplevelsene, kan Ønsketransporten hjelpe til.

Vi bidrar til at mennesker med alvorlige sykdommer og/eller svært begrenset førlighet, kan få oppfylt sine ønsker. Det kan være å delta i bryllup, begavelser, jubileer og andre viktige anledninger, eller å oppleve en fotballkamp, en konsert, eller å dra til et sted som har betydning.

Ønsketransporten har fullt utstyrt ambulanse, tilpasset transportutstyr og kompetent støttepersonell. Når det offentlige ikke har tilbud eller tjenester tilgjengelig, strekker vi oss så langt det lar seg gjøre. Forutsetningen er at ønsket er gjennomførbart og faglig og etisk forsvarlig. 

Oppfyll et ønske
Ønsketransporten drives på frivillig basis. Driften dekkes av gaver, donasjoner og sponsormidler. Ved å gi penger til Ønsketransportens Ønskebrønn bidrar du til at flere kronisk og alvorlig syke kan få oppfylt sine største ønsker.
Vipps: 137022. Kontonummer:  3633.63.11807

Har du et ønske eller kjenner noen som har det, kontakt oss på  post@onsketransporten.com eller telefon 901 80 719

Ønsketransporten