Ønsker

Hvis du har et ønske for deg selv, eller for andre kan du fylle inn skjemaet her.
Fyll inn mest mulig informasjon om ønsket og situasjonen til den som har behov for vårt tilbud.

Ønsketransporten vil ta kontakt med deg / kontaktpersonen så snart som mulig.
Hvis ønsket må gjennomføres på kort varsel, kan det være hensiktsmessig også å forsøke å kontakte Ønsketransporten på telefon 901 80 719

Ønsketransporten oppfyller ønskene kostnadsfritt, gjennomføring av ønsketransporter finansieres gjennom gaver, donasjoner, sponsorer og støtte.
Ønsketransporten setter pris på å få lov til å dele historiene til de menneskene vi får lov til å hjelpe slik at flere ser mulighetene som finnes og på denne måten kan kommer i kontakt med oss.

Ønsketransporten