Stortingshøring i Helse- og omsorgskomiteen Statsbudsjettet 2021-2022 Prop. 1s.

Vi forbereder oss til muntlig høringsinnspill i Helse- og omsorgskomiteen torsdag 4. november.

Organisasjonsarbeid og utvikling av organisasjon er så mye mer enn å løse oppdrag.
Vi må også jobbe med andre organisasjoner og myndighetene i Norge for å sikre drift og utvikling. Senhøsten har nå blitt noe som henger sammen med at Statsbudsjettet legges ut med påfølgende høringer før det skal vedtas i desember.

Arbeidet med høringsinnspill er en kjekk, utfordrende, lærerik, og møysommelig prosess.
Vi sitter nå i sluttføringene på høringsinnspillet, og hva er da bedre enn å jobbe med utsikt mot Stortinget.

Ønsketransporten