Gi et støttemedlemskap i gave

Ønsketransporten er en frivillig organisasjon som bidrar til økt livsutfoldelse for mennesker med sosial avgrensning grunnet alvorlig sykdom og/eller funksjonsnedsettelse. Dette gjør vi ved å tilby transport og nødvendig og kvalifisert følgepersonell til en ønsket destinasjon eller aktivitet. Våre frivillige deltar på dugnad, med ønske om å gjøre en forskjell for et medmenneske.

Ønsketransporten er en organisasjon i vekst. På sikt ønsker vi å tilby vår tjeneste nasjonalt. Det er i dag avdelinger i Rogaland, Innlandet, Agder og Vestland, men vi forsøker å løse oppdrag også andre steder i landet på forepørsel.

Tjenesten vår er uten kostnad for ønskeren, og organisasjonen driftes på donasjoner, statlige bevilgninger og støttemedlemskap. Ditt medlemskap er derfor viktig for oss. Det bidrar til økt inntekt, og organisasjonens ryggrad blir styrket ved å ha en stor medlemsmasse.

Medlemskontingenten er på 100,- per år, og faktura sendes ut ved begynnelsen av et nytt år. Medlemskapet avlsuttes automatisk om denne ikke betales. Man kan også si opp eller motsette seg medlemskapet. Vi håper likevel at du ønsker å være
vårt støttemedlem videre. Vi trenger deg!

Tusen takk for din støtte!

Ønsketransporten