Julaften 2023

På julaften var vi så heldige å få hjelpe flere familier til å samles❤
Flere titalls frivillige stilte seg disponible til oppdrag, både tidlig og sent, og ga på den måten andre mennesker muligheten til å tilbringe kjærkommen tid sammen. Det er virkelig fint 🫶💙

Å få være sammen med sine kjære i høytiden er ingen selvfølge. Sykdom eller skade kan komme i veien, og det kan være utfordrende å komme seg fra et sted til et annet.
Ved behov for liggende transport fra institusjon til privat bolig eller medisinsk assistanse underveis, finnes det i utgangspunktet ikke et tilbud. Det er her Ønsketransporten kan bidra 💙

Ønsketransporten