Flyttehjelp

En 95 år gammel kvinne var bosatt i Oslo, uten pårørende i nærheten. Med tiltagende dårligere helse og økende omsorgsbehov, var dette utfordrende, og familien ønsket henne nærmere. Det ble derfor besluttet at hun skulle flytte fra Oslo til Kristiansand, hvor hennes barnebarn er bosatt. Kvinnen hadde behov for liggende transport grunnet den lange transportetappen, samt å få flyttet med seg sine mest nødvendige eiendeler 💙

Ved slike tilfeller kan det være utfordrende å få hjelp, da det offentlige ikke har et tilbud. Dette var heller ikke noe familien kunne løse på egenhånd.

Rett etter påske ble kvinnen hentet i Oslo, av sine barnebarn og oldebarn, og to av våre frivillige.
Et viktig og svært riktig oppdrag! 💙

Har du eller noen du kjenner behov for vår hjelp? Ta kontakt på telefon 90180719, via e-post: post@onsketransporten.no eller benytt vårt onlineskjema på vår hjemmeside www.onsketransporten.no

Ønsketransporten