Barnedåp

Noen har vi gleden av å kunne hjelpe flere ganger, som Eirin, som fikk livet snudd på hodet etter en stupeulykke 💙
Denne gangen hadde hun et ønske om å være tilstede i en dåp, en viktig begivenhet å kunne ta del i 💙

Med lammelser i store deler av kroppen er ikke ting lenger en selvfølgelighet, og vi er glade for å kunne bidra til deltakelse ved slike betydningsfulle begivenheter.

Ønsketransporten