Memoar fra frivillig etter et oppdrag

«Det blei helg og godt vér. Det kom ein telefon til Ønsketransporten. «Kan de hjelpa oss»? Det er ein som vil at familien skal bli samla til gebursdag. Men ein er alvorlig syk på SUS. Så rykker me i Ønsketransporten ut – ikkje med blå lys- men med livsglede for denne familien. Det er eit av våre mål; bidra til glede i livet».

Ønsketransporten