Bli giver – Oppfyll et ønske

Ønsketransporten drives på frivillig basis. Driften dekkes av gaver, donasjoner og sponsormidler. Ved å gi penger til Ønsketransportens Ønskebrønn bidrar du til at flere kronisk og alvorlig syke kan få oppfylt sine største ønsker.