Det virkelige «Mission impossible»

Ønsketranporten oppfylte det største ønsket til ALS-syke Bjørn – å komme seg opp til Preikestolen. Les saken på TV2.

Når sykdom eller funksjonshemming står i veien for viktige opplevelser, kan Ønsketransporten hjelpe til.

Send oss ditt ønske på post@onsketransporten.no

Ønsketransporten